20% på alla egentillverkade markiser, gäller tom 26/3

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänt

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser äger alla produkter tills dess att hela fakturan är betald. Observera att tryckt material inte kan ge en rättvis bild av verkligheten. AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser tar inte emot order per telefon eller via sms.

 

Köpvillkor

AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på våra kunder. Vid större belopp kan förskottsbetalning eller bankgaranti krävas. Förskottsbetalning kan krävas vid leverans till ej folkbokförd adress, vid betalningsanmärkningar, låg kreditvärdighetsindex, till företag utan inrapporterat bokslut eller för utlandskunder. I samtliga fall där AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser anser det är nödvändigt äger bolaget rätten att begära förskottsbetalning.

Delfakturering tillämpas konsekvent vid beställning av externa, kundunika material och motsvarar materialets totala pris efter eventuella kampanjavdrag. Delfaktureringen avräknas mot kontraktssumman när uppdraget redovisas och slutfaktureras.

AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser reserverar sig mot fel i prislistan. Rätt till ändringar förbehålls om det är uppenbart felaktigt pris som är angett på orderbekräftelsen. Försäljning till minderåriga (under 18 år) godkänns ej utan målsmans godkännande.

 

Betalningsvillkor

Betalningsmedel som vi accepterar är kontant (SEK), av oss godkända betalkort, faktura eller avbetalning. Vilket betalningsmedel som gäller för ordern beslutas i samråd under försäljningsprocessen. Vid betalning via faktura eller avbetalning måste kunden kunna uppvisa godkänd legitimation eller organisationsnummer.

När det gäller fakturabetalning för privatpersoner gäller som standard 10 dagar netto och för företag 30 dagar netto om inget annat är avtalat. Faktureringsavgift om 50 kronor kan utgå. Betalningen ska på förfallodatumet ha erlagts till hänvisat bankgirokonto. Vid betalningspåminnelse debiteras en avgift om 450 kronor samt dröjsmålsränta på 8 %. Uteblir betalning efter betalningspåminnelse lämnas ärendet över till annan aktör för indrivning. Köparen är då skyldig att betala eventuella omkostnader.

 

Installation och leverans

Vi ger förslag på leveransdag alternativt leveransvecka, samt tid för installationen inom ramarna för vår normala leveranstid, som är 10-25 arbetsdagar (säsongspåverkan och andra faktorer som vi inte kan råda över kan försena leveranstiderna). Om kund har särskilda önskemål eller inte kan den förslagna tiden så senareläggs leveransen. Det är alltid kundens ansvar att säkerställa att installationen kan utföras vid bokad dag och tid, samt överenskomna ålägganden på kunden är utförda. Vid leverans och installation är det viktigt att kunden är tillgänglig och behjälplig. Det är upp till kunden att säkerställa att arbetsplatsen är tillgänglig och fri från lösa inventarier. AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser tar inte ansvar för förutsättningar som inte beskrivits eller som upptäcks först i samband med installation. Specifika riktlinjer och bestämmelser från föreningar, organisationer och glastillverkare måste tillhandahållas av köpare. Vi förbehåller oss rätten att debitera för extra merkostnad för material och tillkommande arbetstid (enligt gällande prislista) som är hänförliga till ovanstående stycke.

Om kund senarelägger leveransdatumet och produkten förvaras hos oss, förbehåller vi oss rätten att debitera hyra 150:-/vecka för lagerhållning.

 

Frakt och utkvittering

Produkterna kan utkvitteras i vår butik utan extra kostnad. Om kunden har beställt en hämtningsorder så ansvarar kunden själv för att angivna specifikationer, (mått, färg, modell, tyg etc.) stämmer överens med orderbekräftelsen.

Dessa villkor i nedanstående avsnitt gäller i de fall varor skickas med tredje part. En fraktkostnad tillkommer alltid om inte annat har överenskommits och kan efterfaktureras. Vi levererar inom hela Sverige. För leveranser gäller transport fram till angiven adress på farbar väg med lastbil, fri höjd 4,5 m.

Efter att vi bokat in din frakt ger speditören dig ett besked via mail eller sms om leveransprocessen och de hör av sig dagen innan eller samma dag om leveranstid. Du måste vara anträffbar på leveransdagen mellan kl. 07.00-16.00. Ni är ansvarig att hjälpa till vid lossning, om detta skulle behövas.

I fraktkostnad ingår leverans till tomtgräns, vidare bärhjälp ingår ej. Produkterna skall placeras på ett stabilt underlag och exempelvis stå på pall eller lutade mot husvägg.

Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen debiteras varorna på avtalad leveransvecka, och efter orderbekräftelsens specifikation. Kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolag kan aldrig debiteras AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser.

 

Mottagningskontroll

Vid leverans gällande frakt och utkvittering skall godset besiktigas utvändigt av köparen för synliga skador på emballage eller godset. Om synliga skador vid utkvittering uppmärksammas av kunden är det kundens ansvar att påtala detta. Vid frakt skall synliga skador påtalas till fraktbolaget och dokumenteras på fraktsedel. Likaså skall leveransens omfattning kontrolleras så att inget fattas och så att leveransen överensstämmer med orderbekräftelsen. Snarast efter leveransmottagning skall godset packas upp och besiktigas. Kunden har således undersökningsplikt.

Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen skall anmälas till AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser av mottagaren innan produkten monteras och senast inom fyra (4) dagar efter leveransmottagningen. Skadade produkter får inte installeras utan godkännande från AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser och måste lagras tills utredningen är klar. Eventuell transportskada ska fotodokumenteras och skickas in till AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser. Transportskadad vara som är monterad går inte att reklamera.

 

Ångerrätt/retur

Ångerrätten gäller inte beställningsvaror/ej lagerförda varor eller varor vilka är specialtillverkade efter kundens önskemål. En orderbekräftelse innehållande ovanstående går därmed inte att makulera eller ändra.

Du har alltid 14 dagars ångerrätt på lagerförda produkter när du handlar av oss från dagen du mottagit varan. Returfrakt tillkommer om inget annat anges. Vid retur ansvarar du som kund för varan ända tills vi har mottagit den. Vid retur/ångerrätt ska varan returneras i originalförpackning. Varan får inte vara använd och måste vara komplett, samt utan skador.

 

Reklamation

Du har som kund 3 år på dig att reklamera en vara. Reklamation kan alltid göras vid ursprungliga fel. Reklamationen ska anmälas inom skälig tid från det att du har upptäckt felet (inom 2 månader är alltid skälig tid).

Vid ansökan om reklamation skall följande uppgifter lämnas skriftligen: Kund-, order- eller fakturanummer, vilken artikel samt orsak till ansökan. Fotodokumentation skall bifogas på synliga skador för att reklamationen ska kunna hanteras. Reklamationsanmälan behandlas inom skälig tid. AB Lindh’s Rollo Persienner och Markiser återkopplar med vilken åtgärd som kommer att vidtas.

 

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.